Gepetto_LOGO-01

Projekty

2020

 • „Azymut-Samodzielność" - prowadzenie mieszkania wspomaganego

Projekt „Azymut-Samodzielność” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas realizacji Projektu -  do 31 marca 2022 roku

 • „Azymut-Samodzielność" - wyposażenie mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera

Czas realizacji Projektu: 04.05.2020 - 30.06.2020 

Więcej informacji tutaj

2019

 • Projekt "Niebieska Puma" współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

01.09.2019 - 30.11. 2019 r.

 • Wielkopolska Wiara "Niebieskie Terapeutki" Edycja II Ponad podziałami ponad pokoleniami. projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

07.05.2019 - 23.09.2019

 • Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Konin. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

20.05.2019 - 10.08.2019 (małe granty)

2018

 • Wielkopolska Wiara "Niebieskie Terapeutki" Edycja I Ponad podziałami ponad pokoleniami. projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Konin. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

25.08.2018 - 20.11.2018 (małe granty)

 • Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Konin. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

25.06.2018 - 20.09.2018 (małe granty) 

 • Projekt "Niebieski Kot" współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

01.09.2018–30.11.2018.

2017

 • Projekt Niebieski Pazur współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego 01.09.2017 – 30.11.2017. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

01.09.2017 – 30.11.2017.

 • Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Konina . Działalność na rzecz niepełnosprawnych. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Czas realizacji Projektu: 20.06.2017 - 15.09.2017

2016

 • Projekt KROPKA współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego 01.09.2016 – 30.11.2016. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
 • Projekt „Zmysłowy Świat" – współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Konina. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

2015

 • Projekt współfinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego. Realizowany w terminie 01.06.2015 – 04.12.2015. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością. AZYMUT NA MZYTUA – AUTYZM. (współpraca z administracją publiczną)
 • Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek „AUT-REH-TER-TIME" 17.08.2015 do 30.11.2015 (współpraca z administracją publiczną)
 • Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach, Projekt „Północne Spojrzenie" współfinansowany ze środków PFRON, będących w dyspozycji Miasta Konina 01.06.2015 – 20.08.2015 (współpraca z administracją publiczną) 

2014

 • Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek „Dziadek Gepetto" 18.08.2014 do 30.11.2014 (współpraca z administracją publiczną)
 • Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach, Projekt „Piotruś Pan" współfinansowany ze środków PFRON, będących w dyspozycji Miasta Konina 02.06.2014 – 25.08.2014 (współpraca z administracją publiczną)
 • Podejmowanie kompleksowych, systematycznych działań na rzecz poprawy funkcjonowania społecznego osób długotrwale, przewlekle chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • Projekt „Pinoculus" współfinansowany ze środków będących w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego 15.05.2014 – 22.12.2014 (współpraca z administracją publiczną)

2013

 • Projekt współfinansowany ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego 04.06.2013 – 20.12.2013
 • Projekt współfinansowany ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego 04.06.2013 – 20.12.2013 AUTYZM Problem Rozwiązanie konferencja naukowa (współpraca z administracją publiczną)
 • Prowadzenie rehabilitacji w różnych typach placówek. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Zajrzyj pod taflę wody" 20-08.2013 – 30.11.2013. (współpraca z administracją publiczną)
 • Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Projekt MzytuA? – po prostu – AutyzM !", współfinansowany ze środków PFRON, będących w dyspozycji Miasta Konina „MzytuA ?– po prostu – AutyzM !", 24.06.2013 – 21.09.2013 (współpraca z administracją publiczną)

2012

 • Projekt finansowany ze środków PO FIO 2012, 3 Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. 8 Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych "Gepetto - cierpliwy stolarz" 01.06.2012-31.12.2012 r. (współpraca z administracją publiczną)
 • Projekt finansowany ze środków PFRON, będących w dyspozycji Miasta Konin – zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej -Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rozwijających umiejętności społecznego komunikowania się osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi w różnych środowiskach i rolach społecznych „osFajaniE auTyzmU - kompleksowe wsparcie.." - 17.07.2012. do 07.10.2012. (współpraca z administracją publiczną)
 • Projekt współfinansowany ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego" zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek „osFoić autyzM" 13.08.2013 – 30.11.2013 (współpraca z administracją publiczną)

2011 

 • Projekt współfinansowany ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa wielkopolskiego „MARATON GRUDNIOWY" Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek" od 01.12.2011 – 30.12.2011 r. (współpraca z administracją publiczną)
 • Projekt finansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w  Koninie zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych" GEPETTO W DRODZE" 08.08.2011-30.11.2011 r. (współpraca z administracją publiczną)

2010

 • Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek" „GŁOWA WYSOKO – ŁOKCIE SZEROKO" - (współpraca z administracja publiczną) 08.07.2010 - 30.11.2010 r.

2009

 • Projekt finansowany ze środków EFS "Otwórzmy Dzieciom świat "- upowszechnienie edukacji przedszkolnej- (współpraca z administracja publiczną) do realizacji tegoż projektu wnieśliśmy zasoby ludzkie naszego Stowarzyszenia. 01.10.2008 - 31.08.2010 2009
 • Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego "Twardo Stąpać - Daleko Patrzeć", (współpraca z administracją publiczną) 15.06.2009 -30.11.2009

2005

 • Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego projekt współfinansowany ze środków województwa wielkopolskiego projekt „Terapia dzieci z autyzmem" 08.04. 2005 – 31.08.2005 (współpraca z administracją publiczną)