97764765_2819814348138442_2052109380886724608_o

AZYMUT Samodzielność w Koninie

Mieszkanie wspomagane czy inaczej zwane treningowym dla pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu to nowy projekt w jaki zaangażowało się nasze Stowarzyszenie. Mieszkanie mieści się w nowym bloku, w Koninie przy ulicy Pietrygi. W skład mieszkania wchodzą 3 pokoje dla mieszkańców, 2 łazienki, salon z aneksem kuchennym, pokój trenerów, pomieszczenie gospodarcze, 2 piękne balkony. Obecnie pracujemy nad jego wyposażeniem.

Działanie realizujemy w ramach projektu Azymut – Samodzielność.

– umiejętności, znajomości, pasje, samodzielność, dorosłość –

Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera wypracowany został w Projekcie Azymut i to na jego podstawie wyposażamy mieszkanie wspomagane w Koninie.

Projekt pt. Azymut – Samodzielność, nr: WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2022 r.

Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Zachodniopomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Partnerami projektu są: Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze i Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

Celem głównym projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach: w województwie zachodniopomorskim (3 gminy), w województwie lubuskim (2 gminy), w województwie wielkopolskim (1 gmina), w formie wypracowania standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych, które, zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji, przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług w ich środowisku lokalnym.

Źródło informacji: http://www.rops.wzp.pl/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych/projekt-azymut-samodzielnosc

Więcej informacji o Projekcie można znaleźć na stronie ROPS Poznań: https://rops.poznan.pl/nasze-projekty/azymut-samodzielnosc/

Polecamy zapoznać się również z badaniem: „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera” – http://rops.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/03/Raport_rozszerzone_badanie_osob_z_CZR.pdf , które było podstawą do tworzenia założeń wspomnianego powyżej modelu.

Termin realizacji: 4.05.2020 – 30.06.2020. Mamy mało czasu, więc pracujemy z całych sił!

Pamiętaj:

(!) Mieszkanie w zasobach Miasta Konina, dla pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu, wyposażane jest przez Stowarzyszenie Gepetto.

Model mieszkania treningowego jak u nas w Koninie, jest realizowany również w pięciu innych miastach w Polsce, w Zielonej Górze, Gorzowie, Kołobrzegu, Goleniowie oraz Stargardzie Szczecińskim.

W projekcie oferowane będą zgodnie z Modelem:

  • Turnusy kilku dniowe, weekendowe, tygodniowe dostosowane do potrzeb i możliwości mieszkańca i rodziny;
  • Treningi Umiejętności Społecznych dla pełnoletnich osób w spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera;
  • Komfortowo wyposażone mieszkanie oraz wsparcie specjalistów.

Kontakt

projekt.gepetto@wp.pl

tel. (63) 233 0023, Anna Leśna Szymańska

tel. 795066873 Wojciech Modrzejewski

Comments are closed.