Naszą organizację tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej.

Dzięki realizacji licznych projektów terapeutycznych, swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy całe rodziny a pasją dzielimy się z rodzicami i nauczycielami. Jesteśmy liderem, w naszym regionie, we wdrażaniu strategii komunikacyjnych – AAC, u dzieci nieporozumiewających się przy pomocy mowy, bądź gdy mowa nie jest funkcjonalna.

Prowadzimy statutową działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

 

Realizujemy terapię indywidualna oraz grupową w zakresie:

 • terapii pedagogicznej z komunikacją wspomaganą – AAC;
 • logopedycznej i logorytmicznej z komunikacją wspomaganą – AAC;
 • terapii zajęciowej z komunikacją wspomaganą – AAC;
 • fizjoterapii z komunikacją wspomaganą – AAC;
 • integracji sensorycznej z komunikacją wspomaganą – AAC;
 • terapii polisensorycznej w sali doświadczania świata z komunikacją wspomaganą – AAC;
 • treningów umiejętności społecznych i komunikacyjnych;
 • treningów samodzielności w mieszkaniu wspomaganym dla pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu.

 

Realizujemy szkolenia w zakresie:

 • kompetencji i funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu;
 • komunikacji wspomaganej – AAC;
 • strategii radzenia sobie z zachowaniami trudnymi;
 • treningów umiejętności społecznych;
 • edukacji i kształcenia osób ze spektrum autyzmu.

 

 

W lutym 2014 roku w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Gospel powołaliśmy Konińską Spółdzielnię Socjalną Spektrum, która prowadzi: