business-1868015_640

SZKOLENIE Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

Szkolenie: METODA RUCHU ROZWIJAJACEGO (MRR) WERONIKI SHERBORNE (I stopień)

TERMIN: 2-3 stycznia 2014r. (czwartek, piątek w godz. 14:30 – 21:00)

MIEJSCE: Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi „Gepetto”, Konin, ul. Powstańców Wielkopolskich 14CENA: 160 zł (można otrzymać fakturę za szkolenie imienną lub na firmę – nazwę, adres i NIP podać w karcie zgłoszenia). Płatność przelewem po otrzymaniu faktury lub gotówką podczas szkolenia.

CENA ZAWIERA: sesje praktyczne i teoretyczne, certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć, materiały ksero, przerwy kawowe.
Na szkoleniu można indywidualnie zakupić książkę „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” M. Bogdanowicz, D. Okrzesik w cenie 20 zł (bez faktury).
UWAGA: konieczny odpowiedni ubiór – wygodny, luźny, sportowy strój oraz skarpetki (ćwiczymy boso lub w skarpetach). Ćwiczenia odbywają się również w pozycjach leżących na podłodze.

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej na adres e-mail: urszula.lacka@otwarcie.pl lub oddanie w recepcji Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie, ul. Kilińskiego 1 w godz. 8:00 -19:00

Urszula Łącka
Organizator szkolenia
Tel. 694823950

OPIS SZKOLENIA: Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka, szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej. Metoda ta jest stosowana zarówno w pracy z dziećmi, jak i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Podstawowe założenia metody Ruchu Rozwijającego dotyczą rozwijania świadomości własnego ciała, otaczającej przestrzeni, relacji społecznych.
Szkolenie ma za zadanie przekazać wiedzę i praktyczne doświadczenia w zakresie posługiwania się RUCHEM jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jak i zastosowania MRR w terapii zaburzeń rozwojowych.
Ukończenie szkolenia uprawnia do pracy metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
PROGRAM SZKOLENIA:
• Sesje teoretyczne:
– autorka Ruchu Rozwijającego – Veronica Sherborne
– założenia i cele metody Ruchu Rozwijającego
– Rudolf Laban – analiza ruchu
– struktura i planowanie zajęć w MMR (film)
– zastosowanie MMR(filmy z Wielkiej Brytanii, Belgii, Polski)
– niewerbalna komunikacja, potrzeby psychiczne realizowane za pośrednictwem MRR
• Sesje ruchowe (z omówieniem):
– świadomość własnej osoby, ciała
– świadomość przestrzeni
– świadomość innych osób i kontakt z nimi
oparte na relacji „z”
oparte na relacji „przeciwko”
oparte na relacji „razem”
– ćwiczenia twórcze
ADRESACI: fizjoterapeuci, terapeuci, pedagodzy, pedagodzy specjalni, nauczyciele (przedszkoli, młodszych klas szkoły podstawowej, WF), wychowawcy, psycholodzy, logopedzi, socjolodzy, pracownicy świetlic, ośrodków szkolno – wychowawczych, studenci kierunków: psychologia, pedagogika i innych pokrewnych, opiekunowie oraz rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
INSTRUKTOR: mgr Dariusz Okrzesik – licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ISCO Certyficate Nr 9/1994/86/2008) psycholog, oligofrenopedagog, absolwent AWF (odnowa biologiczna i fizjoterapia), nauczyciel dyplomowany, współautor wraz z prof. M. Bogdanowicz najnowszego podręcznika do pracy metodą (Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Harmonia, 2005), uprawniony do szkoleń wg programu ISCO.
Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sopocie na stanowisku psychologa i dyrektora. W zakresie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne prowadzi od kilku lat, a współprowadzi od kilkunastu zajęcia warsztatowe, od 19 lat prowadzi grupy dla dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności i ich rodziców Metodą Ruchu Rozwijającego, prowadzi zajęcia na międzynarodowych zjazdach i szkoleniach dotyczących MRR Sherborne w Belgii, Anglii i Szwecji.

house-1407562_640

Tworzymy ośrodek…

mamy wymarzone klucze..

z dniem 01.11.2013 otrzymaliśmy klucze do naszego Ośrodka !!! – jest autyzm, jest Gepetto, będzie Pinokio.. więcej inf.. niebawem
ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 4 w Koninie

wszystkie osoby chętne do pomocy w jakiejkolwiek formie serdecznie zapraszam do kontaku.
potrzebujemy srodki czystości, płyny do podłogi ( a mamy sporo metrów do umycia.. ), płyny do mycia okien (mamy sporo okien – musimy je wszystkie policzyć)

potrzebujemy także mopy, i grabie i taczka by się przydała, i ścierki, gąbki, płyny do WC,ręczniki jednorazowe, wodę mineralną, soki do rozrobienia, i wiele innych jeszcze rzeczy

farby, gips, szpachle, wkręty, śruby,papier scierny o różnej gramaturze, mase różnych rzeczy… ;-))

w naszym Ośrodku – Centrum wsparcie otrzymają (otrzymują) dzieci, młodzież, dorosli z autyzmem i zespołem Aspergera..
jak tylko „ogarniemy” rzeczywiśtość i ustabilizujemy emocje POZYTYWNE (tylko takie mamy)przedstawimy zespół diagnostyczny stowarzyszenia Gepetto.. i wiele innych cennych wartościowych ludzi i SPRAW, INICJATYW, AKCJI, ZADAŃ… itd itd.. 😉

chcesz pomóc? weź grabie i dobry humor, siły, energię, coś do jedzenia i picia i może rękawiczki by pęcherze się nie porobiły na rękach i w sobotę 09.11.2013 do nas przyjdź
budynek ul. Powstańców Wlkp. 4 w Koninie

question-2736480_640

Konferencja Naukowa AUTYZM PROBLEM – ROZWIĄZANIE

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

AKTUALNY PROGRAM!! AULA im. A. P. Kaczmarka ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

Konferencja Naukowa 22 października 2013

Organizatorzy:
Zakład Pracy Socjalnej – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Gepetto w Koninie

Honorowy Patronat
Prezydent Miasta Konina, Józef Nowicki Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, prof. dr hab. Mirosław Pawlak


Komitet naukowy
dr hab. Agnieszka Słopień Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr hab. Anna Suchańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koniniew Koninie,

dr n hum. Aneta Wojciechowska Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr n.o zdr. Anna Kostiukow Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Miejsce:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4,
AULA im. AP. KACZMARKA 😉

Program Konferencji

10.00 Powitanie i otwarcie konferencji
Wystąpienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, prof. dr hab. Mirosława Pawlaka
Wystąpienie Prezydenta Miasta Konina, Józefa Nowickiego

10.30 – 10.40 „ Problemy dzieci autystycznych oraz ich rodziców, diagnozowane na terenie Konina i subregionu konińskiego”- wyniki badań przeprowadzonych w ramach pracy dyplomowej – Łukasz Rembas, absolwent pracy socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

10.40 – 11.10 „Etiologia autyzmu, zmiany w DSM V, standardy diagnozy” – dr hab. Agnieszka Słopień, Uniwersytet Medyczny, dr Aneta Wojciechowska Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań,

11.10 -11.40 „Torowanie prawidłowego rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera”- dr Anna Kostiukow, Uniwersytet Medyczny Poznań

11.40 – 12.10 „Autyzm w teorii i w praktyce” -dr Beata Urbaniak terapeuta, pedagog, Poznań

12.10-12.40 „Funkcjonowanie małego dziecka ze spektrum autyzmu w grupie przedszkolnej” – Katarzyna Stein-Szała, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, Zielona Góra

12.40 – 13.10 „Dziecko ze spektrum autyzmu w klasie szkolnej”- Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk

13.10-13.30 Przerwa kawowa– Zdjęcie Grupowe

13.30 – 14.00 „Aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z autyzmem” – Anna Skierczyńska, Maria Liżewska Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk

14.00 – 14.30 „Osoba z autyzmem miejscu pracy na przykładzie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wielczej Górze” – Angelika Łasocha, Fundacja na Rzecz Pomocy Osobom Autystycznym Synapsis, Warszawa

14.30 – 15.00 „Dorosłość i mieszkalnictwo osób z autyzmem. Kontynuacja edukacji czy „nowy początek”-Edward Bolak, Fundacja Dobrej Nadziei, Kraków

15.00 – 15.30 „Spółdzielnia socjalna jako miejsce aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z autyzmem” – Zbigniew Prałat Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań

15.30-15.45 „Centrum Terapii i Leczenia Autyzmu” – Anna Leśna – Szymańska, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Gepetto w Koninie

15.45 – 16.10 Podsumowanie konferencji

Do kogo jest adresowana konferencja..?

do wszystkich pracowników systemu edukacji, których zadaniem jest takie przygotowanie dzieci i młodzieży z autyzmem do funkcjonowania w przedszkolu czy szkole, aby potrafiły sobie z sukcesem radzić z wymaganiami programu nauczania oraz wykorzystać i rozwijać swoje kompetencje społeczne w relacjach z innymi; którzy chcą tworzyć przyjazne środowisko dla uczniów z ASD, szukać rozwiązań wspomagających edukacje włączającą i integrację tej grupy uczniów, a także zapobiegać przypadkom przemocy w szkole, a jeśli one już występują to szukać odpowiednich i skutecznych dobrych rozwiązań. Pokazanie dobrej praktyki we wspieraniu społecznego funkcjonowania tych uczniów w szkołach pozwoli rozpoznać ukryte problemy i zapobiegać ich wykluczeniu ze społeczności rówieśników.

do pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, dla których poruszone zagadnienia na pewno będą pomocne w budowaniu dla uczniów z autyzmem indywidualnych programów uwzględniających ich potrzeby, a także w planowaniu nauki na kolejnych etapach, oraz szerszym spojrzeniu na problemy społeczno – komunikacyjne dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera

do dyrektorów szkół i pracowników kuratoriów czy wydziałów oświaty w samorządzie, dla których omawiane zagadnienia mogą stać się inspiracją w poszukiwaniu najlepszych, kompleksowych rozwiązań w tworzeniu przyjaznych warunków i optymalnej organizacji nauki uczniów z autyzmem z uwzględnieniem współpracy ze specjalistami zewnętrznymi i z rodzicami uczniów w celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania.

do kierowników, pracowników socjalnych OPS, GOPS, MOPS, MOPR, PCPR, dla których praca z osobami zagrożonych wykluczeniem społecznym jest codziennością, by potrafili ocenić funkcjonowanie dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w sposób umożliwiający szybką interwencję terapeutyczną odpowiednich instytucji czy organizacji pozarządowych

lekarzy rodzinnych by mogli rozszerzyć posiadaną wiedzę o możliwości wczesnego wykrywania symptomów całościowych zaburzeń rozwoju u dzieci na bilansie 2 latka; uwrażliwienie w zakresie konieczności zaopiekowania medycznego i leczenia zaburzeń dzieci z autyzmem,


Konferencja Naukowa Autyzm – Problem – Rozwiązanie 22.10.2013
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4,
AULA im. AP. KACZMARKA – wstęp wolny


 kontakt i zapisy;
e-mail: biuro@gepetto.lm.pl.
Tel. 607 088 282
 
Serdecznie zapraszamy w imieniu:
Zakładu Pracy Socjalnej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
Dorota Kaźmierczak

Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi GEPETTO
Anna Leśna -Szymańska

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

cloud-5055011_640

Zaświeć się na niebiesko

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

zajrzyjcie.. 😉

autyzm MA KOLOR NIEBA

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem GEPETTO w Koninie, przyłączyło się do Akcji Zaświeć się na Niebiesko w ramach Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu 02.04.2013 r.
Pierwsze kroki poczyniliśmy do Urzędu Miasta odwiedzając sekretariat Prezydenta Nowickiego, zastępców Prezydenta Marka Waszkowiaka, Sławomira Lorka, kierownictwo i pracowników wydziału oświaty w Koninie, Przewodniczącego Rady Miasta. Kierownika biura ds. osób niepełnosprawnych Pana Bartka Jędrzejczaka. By później udać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Koninie – Dyrektor Elżbiety Sroczyńskiej – po to by zaświadczyć o solidarności z osobami z autyzmem. Przypomnieć o konieczności

wsparcia i kompleksowej pomocy osobom z autyzmem, oraz podziękować za dotychczasowe wsparcie działań. i snuć plany na przyszłość, która barwę ma niebieską. Naszą niebieska kokardę przyjęło wielu urzędników w mieście, mieszkańców, klientów sklepów, którzy również w akcję się włączyli. Serdecznie dziękujemy!

Autyzm jest jak góra lodowa, dla potencjalnego odbiorcy widoczny jest tylko wierzchołek góry lodowej (często są to właśnie widziane i źle oceniane zachowania, trudne, autyostymulacyjne, dziwne, bez kontaktu, bądź z trudnym kontaktem i relacją) to co tak naprawdę jest w dziecku jest głęboko wewnętrznie zamknięte, dlatego nie należy się bać trzeba zajrzeć pod tafle wody, by dostrzec każde dziecko takim jakie jest naprawdę – bo ono tego kontaktu szuka tylko często my nie potrafimy, bądź nie chcemy tego dostrzec, zrozumieć postarać się.

Autyzm jest problemem NARASTAJĄCYM – obecnie 1 na 80 urodzonych dzieci stawiana jest diagnoza autyzmu. Osoby z autyzmem mają problem z odbiorem, przetwarzaniem , interpretowaniem, bodźców płynących ze środowiska, co bardzo utrudnia im funkcjonowanie. Każda z osób ma inny wachlarz zachowań, stymulacji, potrzeb, możliwości charakterystycznych tylko dla siebie Do każdej z nich należy podejść z ogromnym szacunkiem i pokorą.
Osoby z autyzmem mają problemy w sferze kontaktów z rówieśnikami pod względem jakościowym i ilościowym. Trudności stanowią dla nich podstawowe czynności dnia codziennego, organizacja czasu wolnego, dzielenie przestrzeni z innymi, wchodzenie w prawidłowe relacje rodzinne, rówieśnicze itd.


• Osoby z autyzmem mają kłopoty w rozumieniu kontekstów społecznych, przenośni, metafor, żartów, slangu młodzieżowego… co bardzo utrudnia funkcjonowanie w grupie rówieśniczej/społecznej. W badaniach stwierdzono, ze w co 6 zdaniu każdy z nas używa jakichś przenośni w trakcie z rozmową z druga osobą.!!


• Często osoby z autyzmem nie mówią – ale to nie znaczy , że nie potrafią się komunikować. Tak naprawdę to nasze dzieci komunikują się cały czas z nami tylko my ich nie rozumiemy ! Jasne i czytelne komunikaty! Nadmiar bodźców czy ból, głód, chęć zabawy jakim przedmiotem – odbierana jest jako zachowania niepożądane a nie jako komunikat. Komunikacja wymaga zaangażowania, wiedzy i dużej determinacji, ciągłego powtarzania – wytrwałości cierpliwości i NARZĘDZI. Podstawowa zasadą, o której należy pamiętać w przypadku braku mowy czynnej, to wprowadzenie komunikacji alternatywnej/wspomaganej , która ułatwia rozumienie i komunikowanie się z otoczeniem wykorzystując z pośród wielu metod alternatywnych tą, która jest możliwa do osiągnięcia przez dziecko i najbliższe otoczenie.
AAC= MOWA GEST SYMBOL !
dostosuj..!


• Dzieci z autyzmem jest diagnozowanych coraz więcej w związku z tym mamy coraz więcej młodzieży i niebawem coraz więcej osób dorosłych z autyzmem.
Jeżeli od momentu wykrycia problemu rozwojowego dziecka wprowadzone postawienia diagnozy wprowadzona zostanie prawidłowa terapia, edukacja naszych dzieci, z kompleksowymi treningami umiejętności społecznych i komunikacyjnych a w przyszłości także zawodowych to mamy szanse dać zatrudnienie osobom z autyzmem, gdyż po odpowiednim przeszkoleniu, wieloletniej odpowiednio ukierunkowanej pracy będą mogli być pracownikami i wówczas będą konkurencją dla innych!!
W miejscu pracy nie chodzą, nie plotkują, nie wydłużają przerw, nie są zainteresowani innymi sprawami aniżeli tymi, które są im powierzone! Mogą wykonywać, nie nudząc się czynności wymagające powtarzalności, ciągłej i ciągłej i ciągłej.

Powtarzalność, plan schemat działania daje naszym NIEBIESKIM Dzieciakom i Młodzieży poczucie bezpieczeństwa i komfortu zabawy, pracy. Należy jasno i konkretnie określić zasady, których przestrzegać będą wtedy, gdy my ich tego nauczymy! Dzięki wzmocnieniom pozytywnym i nagrodom społecznym!
ZAJRZYJ POD TAFLE WODY!!! NIEBIESKIEJ WODY!!

woman-2377068_640

Szkolenie ZACHOWANIA TRUDNE I NIEPOŻĄDANE

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi
U osób z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu często występują różnego rodzaju zachowania problemowe będące wynikiem specyficznych trudności oraz specjalnych potrzeb u nich występujących. Zachowania te postrzegane są jako niewłaściwe i nieakceptowane społecznie, utrudniają tym osobom codzienne funkcjonowanie, integrację ze środowiskiem i stanowią znaczące utrudnienie na drodze do aktywizacji zawodowej. Często zachowania problemowe przyjmują formy zachowań agresywnych i autoagresywnych i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia osób je prezentujących i osób z ich otoczenia. Zastosowanie zasad analizy zachowania w pracy nad trudnymi zachowaniami umożliwia wnikliwą analizę specyficznych potrzeb osób z autyzmem i przyczyn występowania zachowań problemowych.


Tematyka szkolenia :
Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej omawiane są kwestie dotyczące przyczyn występowania zachowań trudnych, w szczególności zachowań agresywnych i autoagresywnych oraz strategie zapobiegania pojawianiu się tych zachowań. Poruszany jest również temat etycznych aspektów stosowania interwencji fizycznych oraz kwestie bezpieczeństwa, które należy uwzględnić podczas ich stosowania. W części teoretycznej mowa jest również o reakcjach emocjonalnych jakie pojawiają się u opiekunów podczas sytuacji kryzysowej oraz sposobach radzenia sobie z nimi.
W części praktycznej prowadzący demonstrują możliwe interwencje fizyczne w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi. Uczestnicy szkolenia mają również możliwość przećwiczyć ‘na sobie’ wszystkie z prezentowanych metod.
Szkolenie jest kierowane do specjalistów i rodziców dzieci prezentujących zachowania trudne.
Szkolenie to jest tłumaczeniem i adaptacją amerykańskiego szkolenia na temat strategii zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi (Strategies for Crisis Intervention and Prevention).
Adresatami szkolenia są głównie nauczyciele, terapeuci i inni profesjonaliści pracujący w placówkach specjalnych dla osób autystycznych i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodzice dzieci przejawiających zachowania trudne.
Prowadzący szkolenie
Wojciech Sekta – psycholog, certyfikowany analityk zachowania (Behavior Analyst Certification Board). Przez 6 lat prowadził wspólnotę domową dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stanie Nowy Jork. Pracuje w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem.
Wojciech Modrzejewski – pedagog specjalny, trener pracy osób z autyzmem. Pracuje w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem


zapisy, informacja
biuro@gepetto.lm.pl

rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 50 zł. tytułem darowizna na cele statutowe
specjaliści 170 zł.
tytułem darowizna na cele statutowe
płatność na miejscu