Aktualności

Projekt AutRehTer TIME

AutRehTer TIME 2015 - Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego