logo32.png
fot7
fot12
fot13
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - 2 kwietnia
i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem

 

 

Aktualności

Projekt AutRehTer TIME

AutRehTer TIME 2015 - Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

logotyp Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności   Logotyp Unii Europejsksiej
Strona zrealizowana w ramach projektu "Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej"
który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.kowes.spoldzielnie.org

Copyright 2013 © Spoldzielnie.org

 

Wykonanie:masterpunkt