Aktualności

Północne Spojrzenie - Projekt dla dzieci i młodzieży z Autyzmem.

Zadanie publiczne realizowane w okresie 01.06.2015– 20.08.2015

PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM Z MIASTA KONINA „ PÓŁNOCNE SPOJRZENIE”

 

blow-bubbles-668950_640

 

1. Rekrutacja 25 osób (tj. 15 dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, i 20 rodziców z rodzeństwem dziecka z autyzmem) uczestników projektu (I. zad.1.)

2. Terapia indywidualna z komunikacją alternatywną 20 godz. w trakcie trwania projektu zad.I.2.

3. Integracja rówieśnicza w sali rekreacyjno-zabawowej.20 godz. (I. zad.3.)

4. Terapia taktylna 20 sesji. w trakcie trwania projektu (I. zad.5.)

5. integracja sensoryczna 20 godz. w trakcie trwania projektu (I. zad.6.)

6. Aktywność zawodowa i społeczna osób z autyzmem i zespołem Aspergera 28 godz. (I. gr.II. zad.7.)

7. Asystent techniczny/mentor 20 godz. (gr.II. zad. 8.)

8. Doradztwo – konsultacje z zakresu wsparcia psychologicznego dla rodziców i rodzeństwa 10godz.(gr. III. Zad.9)


W projekcie zaangażowani zostaną także wolontariusze

 

REKRUTACJA OD 01.06.2015

ZAPISY : Pani Justyna (63) 233 00 23