14! (3)

Poznajcie Gepetto, które stworzyło Pinokio.

W 2004 roku z potrzeby, pasji i chęci zmian na rzecz osób z Autyzmem powstaje Gepetto, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi.

Główny cel – wsparcie osób a Autyzmem i ich rodzin, kompleksowo od narodzin po dorosłość.

Nie mówimy, że było łatwo, bo nie było, ale profesjonalni „rzemieślnicy” tak już mają, że nie odpuszczą póki nie stworzą dzieła swojego życia. Tym dla nas – zespołu Gepetto było i jest Stowarzyszenie.

Realizowaliśmy i realizujemy liczne projekty, pozyskiwaliśmy środki finansowe, m.in. z PFRON. Wszystko aby móc realizować warsztaty, zajęcia terapeutyczne. Wśród adresatów naszych działań znajdowały się dzieci, młodzież i dorośli z Autyzmem i zespołem Aspergera.

Wśród projektów jakie realizowaliśmy były takie jak: Zmysłowy Świat 2016 – Projekt współfinansowany ze środków PFRON, AutRehTer TIME 2015 – Projekt współfinansowany ze środków PFRON, Mzytua azymut na autyzm 2015 – Projekt współfinansowany ze środków Województwa wielkopolskiego, Projekt Kropka 2016 współfinansowanym ze środków PFRON.

Wspieramy rodziny osób z Autyzmem!

Wśród realizowanych przez nas zajęć odbywały się m.in. terapia indywidualna z AAC, terapia taktylna, hipoterapia, alpakoterapia, dogoterapia, warsztaty Capoeira, warsztaty naukowe, logopedia, basen, integracja rówieśnicza w sali zabaw, fizjoterapia, aktywizacja społeczna i komunikacyjna dla młodzieży.

Nasze działania realizujemy na obszarze powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego, słupeckiego a niektóre nawet w powiecie jarocińskim.

Swoim doświadczeniem i kompetencjami bardzo często się dzielmy organizując konferencje, warsztaty i szkolenia.

Organizowaliśmy m.in.

Szkolenie: „Autyzm – problemy diagnozy. Klasyfikacja, różnicowanie autyzmu. Zespół Aspergera” 2008 rok w Koninie więcej 

Konferencja naukowa „Autyzm – Problem – Rozwiązanie” 2013 rok w Koninie  – więcej

Prelekcja: „Logorytmika w usprawnianiu w usprawnianiu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną”. – więcej 

Prelekcje – szkolenia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami – więcej

Szkolenie: Diagnoza, klasyfikowanie, różnicowanie autyzmu. Zespół Aspergera – więcej 

Był materiał – stworzyliśmy Pinokio

„Z porad stowarzyszenia Gepetto w subregionie konińskim korzysta około 40 osób, ale jak mówi Anna Leśna-Szymańska, co roku lekarze diagnozują chorobę aż u piętnaściorga dzieci. Dlatego w pomieszczeniach po dawnym MDK-u, utworzone zostanie specjalistyczne przedszkole dla dzieci z autyzmem. Będzie to pierwsza taka placówka w regionie konińskim.” więcej

Tak to się zaczęło, od pomysłu, od chęci zmian ale także dzięki możliwościom jakie pojawiły się w naszym mieście. Jedno to lokal, który dzięki przychylności władz miasta mogliśmy przekształcić w przyszłe przedszkole. Drugi, niezwykle ważny aspekt to Projekt Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej realizowany od 2013 roku w powiecie konińskim przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Zgłosiliśmy swój wniosek, braliśmy udział w szkoleniach, warsztatach, wizytach i tak…

W lutym 2014 roku powołaliśmy wraz z Wielkopolskim Stowarzyszeniem GOSPEL Konińską Spółdzielnię Socjalną Spektrum i uzyskaliśmy wpis do KRS. Pod koniec marca 2014 roku po napisaniu biznesplanu i jego obronie uzyskaliśmy środki finansowe (w formie dotacji) na założenie Spółdzielni Socjalnej. Tak stworzyliśmy Pinokio, pierwszą taką placówkę w regionie.

Strona KSSSpektrum

23 czerwca 2014 roku miało miejsce oficjalne otwarcie KSS Spektrum wraz z jednoczesnym otwarciem Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem Pinokio. Wcześniej rozpoczęliśmy już działalność drugiego miejsca zarządzanego przez KSS Spektrum a mianowicie Sali Zabaw Słoneczko (obecnie Sala Zabaw Ence Pence).

Zobaczcie wywiad z dnia otwarcia: tutaj 

Relacja z otwarcia: tutaj

„Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem Pinokio – to miejsce otwarte na potrzeby dziecka i rodziców, profesjonalne, wielospecjalistyczne. Dzieci ze spektrum autyzmu czy z innymi wyzwaniami rozwojowymi nabywają nowe kompetencje społeczne, komunikacyjne, samodzielności. Zatrudniona kadra analizując, dokumenty, dzieci, obserwując zachowania dzieci odpowiada na potrzeby dzieci. Dzięki wyposażeniu sal w lustra weneckie rodzice mogą obserwować swoje dziecko podczas zajęć edukacyjnych jak i specjalistycznych nabywając nowe kompetencje rodzicielskie. Podczas comiesięcznych posiedzeń zespołu edukacyjno-terapeutycznego podsumowujemy pracę z każdym dzieckiem, ustalamy strategie wsparcie i dalsze cele działania dla dzieci, kadry i rodziców.

w Przedszkolu realizujemy także Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: – specjaliści z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, terapii zajęciowej, fizjoterapii, logopedii, surdopedagogiki, pracują z dziećmi z wydaną opinią dotyczącą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej. realizujemy wsparcie także dla dzieci, które uczęszczają do innego przedszkola.” Więcej informacji na stronie spektrum.spoldzielnie.org

Nasze działania na rzecz rozwoju placówki jednak nie zakończyły się w 2014 roku z jej powstaniem!

W 2018 roku pozyskaliśmy wsparcie dotacyjne na utworzenie kolejnych miejsc pracy w naszym Przedszkolu. Postaraliśmy się również o zwiększenie przestrzeni i tak 13 lutego dokonaliśmy „nowego otwarcia” – otwarcie nowej części Przedszkola Pinokio. Więcej miejsca, więcej grup i co najważniejsze możliwość przyjęcia i pomocy większej liczbie dzieci i rodziców.

Nasze nowe otwarcie również w relacji wideo

W ramach naszych obecnych działań realizujemy terapię i rehabilitację:

 • autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • dogoterapia
 • integracja sensoryczna
 • zajęcia metodą W. Sherborne
 • terapia zajęciowa
 • fizjoterapia
 • zajęcia indywidualne
 • zajęcia grupowe
 • szkolenia, warsztaty, konsultacje dla rodziców i nauczycieli
 • grupy wsparcia dla rodziców i rodzeństwa
 • terapia z wykorzystaniem elementów teorii uczenia się
 • trening umiejętności społecznych dla młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera powyżej 13 roku życia
 • warsztaty aktywizacji zawodowej młodzieży

Chcesz wiedzieć więcej – zadzwoń, napisz, znajdź nas na FB! Chętnie pomożemy!

Comments are closed.