Gepetto

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem

Historia

Skutecznie działamy od ponad 16 lat na rzecz poprawy jakości  funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Skutecznie działamy od ponad 16 lat na rzecz poprawy jakości  funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Naszą organizację tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej. Dzięki realizacji licznych projektów terapeutycznej, swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy całe rodziny a pasją dzielimy się z rodzicami i nauczycielami. Jesteśmy liderem, w naszym regionie, we wdrażaniu strategii komunikacyjnych – ACC, u dzieci nieporozumiewających się przy pomocy mowy, bądź gdy mowa nie jest funkcjonalna. Edukacja i terapia oparta jest na relacji, gdyż „Nie ma edukacji bez relAACji”.

W lutym 2014 r. w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Gospel powołaliśmy Konińską Spółdzielnię Socjalną SPEKTRUM, która prowadzi:

Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem PINOKIO przy ul. Powst. Wielkopolskich 14 w Koninie, tel. 63 233 00 33

Salę Zabaw ENCE PENCE przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2 w Koninie, tel. 720 333 666

Nasz Zespół

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Aktualności